Thông báo chung

Mời sinh viên thực hiện Khảo sát đánh giá của sinh viên về công tác Cố vấn học tập

11-08-2023 14:35

Bộ phận Đảm bảo chất lượng của Khoa đang thực hiện khảo sát đánh giá của sinh viên về công tác Cố vấn học tập (CVHT). 

Mời các bạn ĐIỀN FORM KHẢO SÁT: Tại đây

Vai trò của CVHT là:

  • Giải đáp thắc mắc cho sinh viên về mục tiêu đào tạo, ngành/ chuyên ngành đào tạo, quy chế học vụ, các quy định khác về học vụ của Khoa và Trường.
  • Hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập, lập kế hoạch học tập, chọn lựa học phần đăng ký, điều chỉnh đăng ký học phần khi cần thiết.
  • Mục đích của đợt khảo sát là giúp Khoa nắm được mong muốn của sinh viên về công tác CVHT, và triển khai công tác này hiệu quả hơn trong tương lai.

Mong các bạn dành chút thời gian để thực hiện khảo sát trước ngày 20/08/2023

Cảm ơn các bạn.

Bp.TLSV

Các tin liên quan