Thông báo chung

Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023 - 2024

23-08-2023 16:52

Thông tin về Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024.

Chương trình học bổng Toshiba năm 2023-2024 cung cấp các suất học bổng toàn phần trị giá 200,000 JPY/suất/năm học và học bổng bán phần trị giá 100,000 JPY/suất/năm học cho những học viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đang học chương trình Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo công văn đính kèm.

Thời hạn nộp hồ sơ đến P.QHĐN: Đến hết ngày 29/8/2023
Bản cứng hồ sơ nộp tại: Phòng F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Bản mềm hồ sơ nộp qua email: internationalrelations@hcmus.edu.vn

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Hoc-bong-Toshiba-2023-24.pdf Document 1908,31 KB

Các tin liên quan