Thông báo chung

Chương trình Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) lần thứ 11 tại Singapore

16-08-2023 09:37

Thông tin về Chương trình Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) lần thứ 11 tại Singapore.

Thông tin chương trình như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 15 - 19/02/2024.
  • Địa điểm: Singapore.
  • Mục đích: Kết nối các thủ lĩnh sinh viên từ khắp nơi trên thế giới; thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác và nâng cao năng lực lãnh đạo của thanh niên.

Chi phí:

  • Phí đăng ký: 100 SGD/người
  • Phí tham dự chương trình: 980 SGD/người.

Thông tin chi tiết về chương trình, chi phí và cách thức đăng ký, vui lòng xem tại tại website: https://www.ayltlc.com/

Các tin liên quan