Thông báo chung

Chương trình trao đổi học kỳ mùa xuân 2024

08-08-2023 09:59

Chương trình trao đổi học kỳ mùa xuân 2024 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) như sau:

1. Thời gian: Từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2024

2. Số lượng sinh viên: 02

3. Yêu cầu:
- GPA: Từ B trở lên (3.0/4.0)
- Trình độ tiếng Anh: Từ TOEFL iBT 79, hoặc IELTS (Ac) 6.0 trở lên, hoặc có thư đảm bảo trình độ tiếng Anh từ giảng viên;
* POSTECH chỉ nhận 01 sinh viên cho ngành Computer Science

4. Hỗ trợ từ chương trình:
Sinh viên được trường đề cử sẽ được miễn học phí. Sinh viên tự chi trả các chi phí còn lại.

5. Hồ sơ:
- Bảng điểm tiếng Anh;
- Chứng chỉ ngoại ngữ;
- Thư giới thiệu;
- Bản copy passport.
*Với sinh viên theo học chương trình nghiên cứu: Thư chấp nhận từ giáo sư của POSTECH

6. Thời hạn đăng ký: Đến 17:00 ngày 08/9/2023

7. Quy trình nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn và bản cứng (01 bản photo) đến P.QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 POSTECH-2024-Spring-FACTSHEET.pdf Document 986,61 KB

Các tin liên quan