Thông báo chung

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4-1/5/2023

21-04-2023 15:17

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4-1/5/2023

Khoa CNTT chuyển đến các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5/2023: thời gian từ thứ Bảy, ngày 29/4/2023 (ngày 10/3 âm lịch) đến hết thứ Tư ngày 03/5/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 03 ngày nghỉ Lễ và 02 ngày nghỉ bù theo quy định.

Chi tiết các bạn vui lòng xem tại link Thông báo bậc đại học và Thông báo sau đại học

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan