Thông báo chung

Đón tiếp Phó Giáo sư Bingbing Li, trường California State University in Northridge (Mỹ)

19-04-2023 11:12

Sáng ngày 19/4/2023, #fithcmus vinh dự được đón tiếp Phó Giáo sư Bingbing Li ở trường California State University in Northridge (Mỹ) đến thăm và trao đổi với Ban Chủ Nhiệm khoa. Hai bên đã chia sẻ các chương trình và công việc cần thực hiện nhằm tăng cường hợp tác về trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học. Qua đó, hai bên thống nhất sẽ chia sẻ các dự án nghiên cứu và tuyển sinh viên tham gia các dự án này. Trân trọng cảm ơn Thầy đã dành thời gian quan tâm đến Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM).Các tin liên quan