Thông báo chung

Đăng ký tham dự Seminar Parametric and subdivision curves and surfaces

06-04-2023 16:43PGS. TS. Sylvain Brandel - khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 - sắp tới sẽ đến công tác tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đồng thời sẽ tổ chức một buổi seminar "Parametric and subdivision curves and surfaces" nhằm gặp gỡ sinh viên và học viên trong khoa Công nghệ Thông tin của Trường.

- Thời gian: 15h00 - Ngày 11/4/2023 (Thứ Ba)

- Địa điểm: Phòng C.43B - Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5


Về thông tin của PGS. TS. Sylvain Brandel, các bạn có thể tham khảo các website đính kèm bên dưới. Thầy hiện đang phụ trách Master 1 và Cellule SI - LIRIS, đồng thời cũng là thành viên của team nghiên cứu Origami.

1.http://sylvain.brandel.pages.univ-lyon1.fr/?fbclid=IwAR3c3DpHQ5aHkDFsjENB5kj7tPiCE18Q2HidrHh0ObXO7hUMO7Gu2CoY4tg

2.https://liris.cnrs.fr/en/presentation/cellule-si?fbclid=IwAR2dO2iwz1qnEiW7zus4VvevlM9TskXWYMICIugP9PLd_9tA6UgkGjxzk9A 

3.https://liris.cnrs.fr/en/team/origami?fbclid=IwAR149xJAnD6fY_C4ITcPTdlX-rVgfusd0O3DwIgmoKVSDlD9LkwqZQcpy_U 


Các bạn sinh viên và học viên quan tâm đến seminar có thể đăng ký qua link: https://forms.gle/pzgbro88k2NJcCys5 

Thời hạn đăng ký: Từ nay đến 15h00 thứ Hai, ngày 10/04/2023.


Thông tin người phụ trách: Nguyễn Trần Thục Uyên (Email: nttuyen@fit.hcmus.edu.vn)

Trân trọng.

Các tin liên quan