Thông báo chung

Chương trình Thực tập hè 2023 tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

04-04-2023 08:00Nhằm tạo cơ hội phát triển quan hệ đối tác giáo dục và nghiên cứu giữa Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc - KAIST (School of Computing - SoC) và các khoa/viện khoa học máy tính của các trường đại học hàng đầu tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh vinh dự được trở thành 1 trong những đơn vị phối hợp với KAIST trong chương trình giới thiệu sinh viên Thực tập hè năm 2023 tại ngôi trường này.


   1. Điều kiện: Sinh viên đại học năm thứ 3
   2. Thời gian thực tập: 26/6/2023 – 18/8/2023 (8 tuần)
   3. Vị trí thực tập và các khoản hỗ trợ:
Tham khảo file "Internship Announcement"
đính kèm

4. Thủ tục nộp đơn: Điền thông tin theo mẫu "Application Form" đính kèm và nộp kèm CV qua form đăng kí https://forms.gle/hZ8FojrsiSemjtBk9

   5. Hạn chót đăng kí: Từ nay đến hết Thứ 3, ngày 11/4/2023

Sau thời hạn trên, Khoa sẽ chọn và gửi đề nghị hồ sơ cho bên đối tác.

Các bạn sinh viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Trần Thục Uyên (nttuyen@fit.hcmus.edu.vn)

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Application-Form.docx Document 18,64 KB
2 Internship-Announcement.pdf Document 89,06 KB

Các tin liên quan