Thông báo chung

Lễ bảo vệ đề tài Thực tập dự án tốt nghiệp, chương trình Chuẩn, tháng 3/2023

09-03-2023 16:58

Ngày 09/03, Khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ đề tài Thực tập dự án tốt nghiệp dành cho sinh viên Chương trình Chuẩn, bậc Đại học hệ Chính quy.  Với hình thức showcase được tổ chức tại 5 hội đồng: Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ tri thức, Thị giác máy tính, Mạng máy tính & Viễn thông, sinh viên đã có cơ hội trình bày những đề tài mà mình đã nghiên cứu và thực hiện trong suốt 6 tháng qua.

Dưới sự đánh giá của các thành viên Hội đồng, sinh viên đã vận dụng kiến thức được học, các kỹ năng mềm để hoàn thành tốt phần bảo vệ đề tài của bản thân. Hy vọng rằng dấu mốc này là tiền đề để các bạn thêm tự tin và động lực để phát triển trong tương lai. 

Hình ảnh của các buổi tiếp theo sẽ được cập nhật tại link: https://photos.app.goo.gl/Q8gRQpg3exwXkvib7

Thân mời các thầy cô Giảng viên, các bạn sinh viên đến tham dự các buổi vảo vệ tiếp theo như sau:


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Hội đồng Khoa học máy tính: 7g30 ngày 15/03/2023, phòng C43A

Hội đồng Công nghệ tri thức: 13g30 ngày 16/03/2023, phòng F205A

Hội đồng Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin: 8g00 ngày 17/03/2023, phòng I34

Các tin liên quan