Thông báo chung

Giảng viên Khoa CNTT giành giải thưởng "Distinguished Paper Award" tại hội nghị IESS

03-03-2023 14:56

Trân trọng chúc mừng TS. Vũ Thị Mỹ Hằng - Giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) đã giành được giải thưởng Distinguished Paper Award tại hội nghị IESS với bài báo nằm trong lĩnh vực Business Rule Modeling.

Hội nghị IESS là một hội nghị thường niên được tổ chức tại Đại học Geneva, Thuỵ Sĩ chuyên về lĩnh vực Khoa học dịch vụ (Service Science).
Bài báo "Towards a Rule Modeling Framework for Context-aware Smart Service Systemsdo" do cô Hằng thực hiện cùng cô Phạm Thị Thanh Thoa tại Đại học Công nghệ Dublin, Ireland và thầy Lê Đình Thắng tại Đại học Trois-Rivières, Canada.

Abstract
Since business rules aim at enforcing regulations in an organization, they are critical in governing business activities from a managerial standpoint. On the other hand, another type of rules has emerged in context-aware service systems: context rules. Context rules are employed for context reasoning to recommend and operate the right services in an appropriate manner. In this sense, context rules ensure the smartness of services in smart service systems. For decades, researchers and practitioners have addressed rule modelling and rule management in information systems and business services. However, in relation to context-aware services in smart service systems, there is a lack of exploring the rule aspect, especially considering how business rules and context rules are involved in such a system. The purpose of this paper is to propose a rule modelling framework (called RuCBS framework) for expressing rules in context-aware smart service systems over the three aspects of service science (Management, Science, and Engineering). The framework presents concepts, a meta-model that connects these concepts, and rule patterns. The framework is validated with a case study on banking services. Future research directions on rules in context-aware smart service systems are also discussed.

Một lần nữa chúc mừng thành quả của cô Mỹ Hằng. #fithcmus chúc cô dồi dào sức khỏe và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu.

Quý vị có thể xem thông tin của bài báo tại link:

Các tin liên quan