Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham gia workshop: Giải pháp công nghệ thông tin trong thời đại 4.0

28-02-2023 11:29

Bp. TLSV thông báo danh sách sinh viên tham gia Workshop: Giải pháp công nghệ thông tin trong thời đại 4.0

  1. Thời gian: 14g00 - 17g00 thứ 6 ngày 10/03/2023
  2. Địa điểm: Hội trường I, trường ĐH KHTN (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

Lưu ý:

  • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo).
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL 
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Tham-gia-workshop_-Giải-pháp-công-nghệ-thông-tin-trong-thời-đại-4.0.pdf Document 224,95 KB

Các tin liên quan