Thông báo chung

[THÔNG BÁO] Chương trình trao đổi học kỳ mùa thu 2023 - Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)

23-02-2023 09:09

1. Thời gian: Từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023
2. Số lượng sinh viên: 02
3. Yêu cầu:
- GPA: Từ B trở lên (3.0/4.0)
- Trình độ tiếng Anh: Từ TOEFL iBT 79, hoặc IELTS (Ac) 6.0 trở lên, hoặc có thư đảm bảo trình độ tiếng Anh từ giảng viên;
POSTECH chỉ nhận 01 sinh viên cho ngành Computer Science
4. Hỗ trợ từ chương trình:
Sinh viên được trường đề cử sẽ được miễn học phí. Sinh viên tự chi trả các chi phí sinh hoạt còn lại.
5. Hồ sơ:
- Bảng điểm tiếng Anh;
Chứng chỉ ngoại ngữ;
- Thư giới thiệu;
- Bản copy passport
*Với sinh viên theo học chương trình nghiên cứu: Thư chấp nhận từ giáo sư của POSTECH
6. Thời hạn đăng ký: Đến 17:00 ngày 07/3/2023
7. Quy trình nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn và bản cứng (01 bản photo) đến P.QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 POSTECH-2023-Fall-FACT-SHEET.pdf Document 318,71 KB

Các tin liên quan