Thông báo chung

Khảo sát nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm (Dành cho sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

21-02-2023 08:35

Mời các bạn sinh viên trường tham gia khảo sát nhu cầu được tổ chức, giới thiệu, đào tạo, báo cáo các chuyên đề kỹ năng mềm trong năm 2023
(Y) Sinh viên tham gia khảo sát tại: bit.ly/knm2023osa hoặc QR-code có trên ảnh
(Y) Thời gian: từ nay đến hết ngày 26/02/2023
Mọi thông tin trao đổi sinh viên vui lòng liên hệ: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Khảo sát trực tuyến NHU CẦU ĐÀO TẠO KỲ NĂNG MỀM osa@hcmus'

Các tin liên quan