Thông báo sau đại học

Thay đổi phòng học các lớp cao học Khóa 32/2022 từ ngày 12/01/2023 đến khi kết thúc học phần

13-02-2023 18:00

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Trí tuệ nhân tạo khóa 32/2022 xem thay đổi phòng học các lớp từ ngày 12/01/2023 đến khi kết thúc học phần như sau:


STTTên môn họcGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcPhòng học
1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnKhoa học
máy tính
Thứ 5 (18g00)C33
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
TS. Nguyễn Ngọc Thảo
Chủ nhật (13g30)C33
3Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00)F301
4Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)C33
1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnHệ thống thông tinThứ 5 (18g00)C33
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
TS. Nguyễn Ngọc Thảo
Chủ nhật (13g30)C33
3Các hệ cơ sở dữ liệu nâng caoTS. Nguyễn Trần Minh ThưThứ 4 (18g00)I34
4Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00)F301
5Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)C33
1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnTrí tuệ
nhân tạo
Thứ 5 (18g00)C33
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
TS. Nguyễn Ngọc Thảo
Chủ nhật (13g30)C33
3Lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng caoPGS.TS. Trần Minh Triết
TS. Lê Trung Nghĩa
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 7 (8g00): 5 tuần đầu
Thứ 3 (18g00): 5 tuần sau 
Thứ 7: F205A
Thứ 3: B11A
4Toán cho trí tuệ nhân tạo nâng caoPGS.TS. Nguyễn Đình ThúcThứ 4 (18g00)I92

----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan