Thông báo hệ chính quy

[CQ][K19_Đ1] Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN các Hội đồng bảo vệ từ ngày 09/03 -17/03/2023

06-03-2023 19:23

THÔNG BÁO

Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp - Thực tập dự án tốt nghiệp của sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn Khóa 2019 đợt 1 bảo vệ từ ngày 09/03 -17/03/2023. Mời các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự các buổi bảo vệ với các thông tin sau:

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP: ngày 09/03/2023

  1. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm: 13g30, phòng E403
  2. Hội đồng Khoa học máy tính: 13g30, phòng E403
  3. Hội đồng Công nghệ tri thức: 13g30, phòng E404
  4. Hội đồng Mạng máy tính & viễn thông: 14g00, phòng E404
  5. Hội đồng Thị giác máy tính: 13g00, phòng E404

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

  1. Hội đồng Khoa học máy tính: 7g30 ngày 15/03/2023, phòng C43A
  2. Hội đồng Công nghệ tri thức: 13g30 ngày 16/03/2023, phòng F205A
  3. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin: 8g00 ngày 17/03/2023, phòng I34

Danh sách đề tài và thứ tự bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ-Thu-tu-bao-ve-KLTN-TTTN-K2019-dot-1.pdf Document 215,7 KB
2 CQ-Thu-tu-bao-ve-TTDATN-K2019-dot-1.pdf Document 216,05 KB

Các tin liên quan