Thông báo hệ chính quy

[CQ] TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/22-23

06-03-2023 19:15

THÔNG BÁO
(TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2022-2023)

Các bạn sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng xem thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2022-2023 trong file đính kèm hoặc tại  HỆ THỐNG SINH VIÊN, mục CQuy >> Lịch - Thời khóa biểu >> Thời khóa biểu.

  • Thời gian học:
    • Lý thuyết: từ ngày 20/02/2023 đến ngày 11/06/2023.
    • Thực hành: từ ngày 13/03/2023 đến ngày 28/05/2023.
  • Địa điểm học: Các lớp khóa 2020, 2021 và 2022 học tại cơ sở Linh Trung; khóa 2019 và lớp CNTN2020 học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan