Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023

24-08-2022 15:45

Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Khoa chuyển thông báo của Phòng Đào Tạo đến tất cả sinh viên bậc Cao đẳng hệ Chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần học lại cùng lớp đại học chính quy trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

 • Thời gian ĐKHP học cùng K2021 ĐHCQ về trước: Từ 9h ngày 30/08/2022 Đến 18h ngày 31/08/2022 
 • Thời gian Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1 (*): Từ 9h ngày 09/09/2022 Đến 18h ngày 10/09/2022

 • Thời gian ĐKHP học cùng K2022 ĐHCQ Đợt 2 (*): Từ 9h ngày 09/10/2022 Đến 18h ngày 10/10/2022

Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

 • Điều kiện đăng ký:

- Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

- Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

- Bảng chuyển đổi các học phần tương đương, thay thế cao đẳng học cùng bậc đại học chính quy xem đường link này 

 • Thông tin lưu ý:
  - Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

- Ngày bắt đầu học: 

  • Khóa 2021 trở về trước: từ ngày 05/09/2022
  • Khóa 2022: từ ngày 10/10/2022

- Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

- Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

- Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

- SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn

- Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

Chi tiết thông báo các bạn xem tại link này

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan