Thông báo hệ chính quy

[CQ] Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018- Đợt 2 (online)

14-12-2021 01:01

THÔNG BÁO

(Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp
Khóa 2018 - Đợt 2 online)

    BP Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận hướng dẫn đề tài tốt nghiệp về việc nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài bằng hình thức trực tuyến (online) như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống quản lý sinh viên, truy cập chức năng CQuy\Tốt nghiệp\Mẫu đơn & Quy định, tải mẫu đơn D34 đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp tương ứng (D34A1: Khóa luận tốt nghiệp, D34B: Thực tập tốt nghiệp, D34C: Thực tập dự án tốt nghiệp) và Đơn đăng ký thực hiện đề tài khác chuyên ngành (nếu có sinh viên khác ngành/chuyên ngành trong nhóm; mỗi sinh viên khác ngành điền 1 đơn). Điền đầy đủ thông tin vào đơn. Đơn chưa cần xin chữ ký trong giai đoạn này.
 • Bước 2: Một sinh viên đại diện nhóm thực hiện đề tài đăng ký trên form theo link: Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp K2018-Đợt 2 (link đăng ký sẽ được mở từ 8g00, ngày 29/12/2021)
 • Bước 3: Gửi email đến Giảng viên hướng dẫn (GVHD), cc giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) và các thành viên trong nhóm, quy định email:
  • Tiêu đề: [K2018_Đ2] Đăng ký thực hiện đề tài [KLTN/TTTN/TTDATN] - GVHD [tên viết tắt GVHD]       

Ví dụ: Nhóm sinh viên thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp, GVHD Nguyễn Văn Fit thì tiêu đề email sẽ là: [K2018_Đ2] Đăng ký thực hiện đề tài KLTN - GVHD NVFit

 • Nội dung email: trình bày về việc nhờ GVHD xác nhận đồng ý với đơn đăng ký thực hiện đề tài. Sinh viên tham khảo cách viết 1 email hoàn chỉnh trên Google, tránh tình trạng khi gửi email chỉ có các nội dung của đề tài mà không có lời chào hỏi hoặc ký tên, email không đính kèm file, gửi email quá nhiều lần,...). Email phải đầy đủ các thông tin gồm:
  • Họ tên, MSSV, chuyên ngành của từng sinh viên trong nhóm thực hiện đề tài (ghi đúng chuyên ngành đã được xét);
  • Tên đề tài: tiếng Việt (bắt buộc), tiếng Anh (nếu có);
  • Họ và tên giảng viên hướng dẫn;
  • Bộ môn đăng ký bảo vệ.
 • File đính kèm: đơn D34 và đơn xin thực hiện đề tài khác ngành/chuyên ngành (nếu có).

- Thời gian sinh viên thực hiện đăng ký online: trong ngày 29/12/2021

- Thời gian GVHD phản hồi xác nhận email đăng ký của sinh viên (cc giáo vụ): từ ngày 29/12/2021 đến ngày 31/12/2021

- Thông báo danh sách sinh viên nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài trên website Khoa: ngày 05/01/2022

- Thông báo danh sách sinh viên được duyệt thực hiện đề tài trên website Khoa: sau ngày 14/01/2021


LƯU Ý:
 1. Sinh viên ngành/chuyên ngành nào thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó. 
 2. Đối với các trường hợp đăng ký đề tài khác ngành/ chuyên ngành: Bộ môn chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký đề tài được phép tham gia thực hiện và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác. SV cần nộp đơn thực hiện đề tài khác chuyên ngành có xác nhận của GVHD qua email. Các hồ sơ sẽ được xử lý theo thứ tự thời điểm mà sinh viên đăng ký qua form và gửi email (tính từ thời điểm Khoa chính thức nhận đăng ký thực hiện đề tài vào ngày 29/12/2021). Nếu số lượng sinh viên đăng ký và bảo vệ đề tài khác bộ môn phụ trách vượt quá 20% thì những đơn xin phép còn lại cần có sự đồng ý của Trưởng bộ môn (hoặc Phó trưởng bộ môn được ủy quyền) phụ trách của ngành/chuyên ngành mà sinh viên đang theo học.
 3. Những sinh viên thực hiện đề tài Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp của công ty bắt buộc phải gửi email cho GVHD và đại diện phía công ty nhờ xác nhận.
 4. Giáo vụ sẽ chỉ ghi nhận các đề tài thực hiện đầy đủ theo quy trình (đăng ký form, gửi email đúng quy định) và có email xác nhận đồng ý của GVHD từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021. SV cần chủ động gửi lại email đến GVHD nhờ xác nhận việc đăng ký đề tài nếu GVHD chưa phản hồi email sau ngày 31/12/2021. 
 5. Các trường hợp đăng ký không được ghi nhận: GVHD không phản hồi xác nhận qua email tính đến ngày 4/1/2021, Bộ môn không duyệt đăng ký đề tài khác ngành/chuyên ngành theo email sinh viên, sinh viên đăng ký trễ hạn hoặc thực hiện sai quy định như thông báo. 
 6. Đơn đăng ký bản in có chữ ký xác nhận của GVHD, GV quản lý ngành/ chuyên ngành (đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành) và các thành viên trong nhóm sẽ nộp bổ sung sau khi có thông báo quay trở lại trực tiếp.
 7. Sử dụng email sinh viên khi liên hệ.
 8. Ở HK2/21-22 sinh viên được miễn điều kiện anh văn khi đăng ký đề tài tốt nghiệp.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan