Thông báo hệ chính quy

CQ_DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ TTDATN K2018 đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2022), HK1/21-22

15-11-2021 12:27

THÔNG BÁO

Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2022) trong file đính kèm.

Lưu ý:
  1. Kiểm tra kỹ các thông tin, tên SV, tên đề tài, loại đề tài,...
  2. Các nhóm chưa nộp đề cương nộp bổ sung gấp theo thông báo tại link trước 12g00, ngày 18/11/2021 (thứ năm). Nếu sau thời gian này SV không nộp đề cương xem như không thực hiện đúng tiến độ và không đủ điều kiện bảo vệ ở đợt tháng 3/2022.
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_NOP-DE-CUONG_K2018_ĐỢT_1_03_2022.pdf Document 286,68 KB

Các tin liên quan