Hoạt động sinh viên

Thông báo v/v đăng ký tham dự Kỳ thi Olympic tin học sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên

12-12-2021 22:34

BTC thân mời các bạn sinh viên yêu thích lập trình đăng ký tham dự Kỳ thi Olympic tin học sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2021.


Đối tượng đăng ký: Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM.

Thời gian đăng ký: Từ nay đến 23:55 thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 2021

Ngày thi (dự kiến): Sáng chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021.

Hình thức thi: Online (Giám sát qua Zoom.com & record màn hình bằng Loom.com)

Link đăng ký: https://forms.gle/Gk1AToUAAiGvRuBP7

Câu hỏi các em có thể xem tại : shorturl.at/bfpER

Quy định lựa chọn & đăng ký khối thi: 

+ Khối A (cá nhân Siêu Cúp): Dành cho các sinh viên đã từng đạt từ giải Ba trở lên trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (ở bậc Trung học Phổ thông), hoặc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (khối chuyên Tin hoặc Siêu Cúp)

Những sinh viên KHÔNG thuộc đối tượng dự thi Khối A (cá nhân Siêu Cúp), có thể đăng ký dự thi theo Khối B hoặc Khối C:

+ Khối B (cá nhân chuyên Tin học): Dành cho sinh viên đào tạo theo mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học. Sinh viên năm thứ nhất thuộc mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học không bắt buộc phải đăng ký thi khối này mà có thể dự thi khối C (cá nhân Không chuyên Tin học).

+ Khối C (cá nhân không chuyên Tin học): Dành cho sinh viên các ngành đào tạo khác mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học, hoặc sinh viên năm 1 thuộc mã ngành Công nghệ Thông tin - Tin học

Nhà trường sẽ tham khảo kết quả vòng thi Olympic tin học HCMUS 2021 để thành lập đội tuyển của Trường dự thi Olympic Tin học Sinh viên toàn quốc 2021, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2022.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Thầy Lương Vĩ Minh, email lvminh@fit.hcmus.edu.vn.

Các tin liên quan