Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham gia hội thảo chủ đề Scalable Web Application

03-12-2021 11:05

Khoa thông báo danh sách sinh viên tham dự Hội thảo chủ đề: Scalable Web Application

1. Thời gian truy cập Zoom: 9g15 Thứ hai ngày 06/12/2021

2. Phương thức: Trực tuyến tại Zoom (link tham dự sẽ được gửi tới email sinh viên) 

3. Diễn giả: 

  • Anh Nguyễn Trúc Minh - Principal Software Engineer tại Công ty KMS Technology
Lưu ý:
  • Sinh viên tham gia chương trình và thực hiện khảo sát của Khoa sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên cần đăng nhập tham gia bằng email sinh viên, đặt tên theo cú pháp MSSV - Họ tên để được ghi nhận hoạt động;
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV_HoiThao-Scalable-Web-Application.pdf Document 110,68 KB

Các tin liên quan