Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham quan công ty ELCA Việt Nam ngày 17/12 (online)

11-12-2021 02:59

Khoa thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham quan công ty ELCA Việt Nam, sinh viên xem tệp tin đính kèm và lưu ý các thông tin sau:

  • Thời gian truy cập Zoom: 8g45  ngày 17/12 (Thứ sáu)
  • Phương thức: trực tuyến tại Zoom (link tham gia sẽ được gửi đến email sinh viên)

Nội dung chương trình:

  • From Fresher to Full Stack Software Engineer at ELCA
  • ELCA’s Boost Up Program
  • Company Introduction Video
  • Q&A

Lưu ý:

  1. Sinh viên tham gia tham quan công ty và thực hiện khảo sát sau chương trình sẽ được cộng ĐRL 
  2. Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
  3. Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty ELCA
  4. Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Danh-sach-tham-quan-ELCA.pdf Document 106,5 KB

Các tin liên quan