Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia hội thảo Bí kíp chuẩn bị dữ liệu cho một dự án

01-12-2021 14:09

Khoa thông báo danh sách sinh viên tham dự Hội thảo chủ đề: Bí kíp chuẩn bị dữ liệu cho một dự án

1. Thời gian truy cập Zoom: 14g15 Thứ sáu ngày 03/12/2021

2. Phương thức: Trực tuyến tại Zoom (link tham dự sẽ được gửi tới email sinh viên)

3. Diễn giả: 
 • Anh Lê Văn Duyệt: Data Engineer tại FOSSIL
 • Anh Lê Thanh Dương: Data Engineer tại FOSSIL

4. Chương trình:

 • Overview of the data and its necessity
 • How to get good data ?
 • Demo
 • How do I become a Data engineer?
 • Q&A 
 • Game & Gift
Lưu ý:
 • Sinh viên tham gia chương trình và thực hiện khảo sát của Khoa sẽ được cộng ĐRL;
 • Sinh viên cần đăng nhập tham gia bằng email sinh viên, đặt tên theo cú pháp MSSV - Họ tên để được ghi nhận hoạt động;
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 danh-sach-tham-gia-HT-Bi-kip-chuan-bi-du-lieu.pdf Document 113,7 KB

Các tin liên quan