Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham quan công ty ELCA ngày 17/12 (online)

07-12-2021 10:30

 • Thời gian tham quan: 9g00 - 11g30 ngày 17/12 (Thứ sáu)
 • Số lượng: 50 sinh viên
 • Phương thức: tổ chức tại Zoom

Nội dung chương trình:

 • From Fresher to Full Stack Software Engineer at ELCA
 • ELCA’s Boost Up Program
 • Company Introduction Video
 • Q&A

Đăng ký: 
Sinh viên đăng ký thông qua hệ thống quản lý của Khoa tại: 
https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1026
(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)
Thời hạn đăng ký: từ nay đến 9g00 ngày 9/12/2021
Lưu ý:

 1. Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL 
 2. Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
 3. Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Kênh hoạt động
 4. Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty ELCA
 5. Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Các tin liên quan