Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham gia Hội thảo chủ đề Scalable Web Application

02-12-2021 15:33

Chủ đề tiếp theo trong chuỗi Hội thảo Kỹ năng - Công nghệ mới là Scalable Web Application, do FIT.HCMUS phối hợp cùng KMS Technology thực hiện.

1. Thời gian: 9g30 -11g00 Thứ hai ngày 06/12/2021

2. Phương thức: Trực tuyến tại Zoom

3. Diễn giả: 

  • Anh Nguyễn Trúc Minh - Principal Software Engineer tại Công ty KMS Technology

4. Đối tượng: sinh viên FIT.HCMUS 

5. Đăng ký tham gia: 

Sinh viên đăng ký trên hệ thống Quản lý sinh viên tại đây

(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)

Thời hạn đăng ký: đến 15g00 ngày 03/12/2021

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên Lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia hội thảo để tích lũy hoạt động;
  • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Fanpage Kênh hoạt động và gửi link tham dự qua email sinh viên;
  • Sinh viên cần đăng nhập tham gia bằng email sinh viên, đặt tên theo cú pháp MSSV - Họ tên để được ghi nhận hoạt động;
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn


Các tin liên quan