Thông báo sau đại học

Thông báo về việc đóng học phí nghiên cứu sinh khóa năm 2018 trở về trước và khóa năm 2019, năm 2020 theo qui định

28-09-2021 20:47

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí của nghiên cứu sinh

khóa năm 2018 trở về trước và khóa năm 2019; năm 2020 theo qui định

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo việc đóng học phí nghiên cứu sinh các khóa như sau:

1. Khóa năm 2020

  • Học phí đợt 2 năm thứ 1: 14.625.000đ.

2. Khóa năm 2019

  • Học phí đợt 2 năm thứ 2: 14.625.000đ
  • Nghiên cứu sinh còn nợ học phí đợt 2 năm thứ 1 (số tiền: 13.250.000đ) và đợt 1 năm thứ 2 (số tiền: 14.625.000đ), đề nghị đóng bổ sung học phí.

3. Khóa năm 2018 trở về trước

Anh/Chị nghiên cứu sinh khóa năm 2018 trở về trước còn nợ học phí chính quy đề nghị đóng bổ sung từ ngày 01/10/2021 – 15/10/2021.

Mức thu khóa năm 2018: năm 1: 24.000.000đ; năm 2: 26.500.000đ; năm 3: 29.250.000d

Mức thu khóa năm 2017: năm 1: 21.750.000đ; năm 2: 24.000.000đ; năm 3: 26.500.000đ

Mức thu khóa năm 2016: năm 1: 19.750.000đ; năm 2: 21.750.000đ; năm 3: 24.000.000đ

4. Thời gian đóng học phí:

Đề nghị Anh/Chị nghiên cứu sinh các khóa đóng học phí từ ngày 01/10/2021 – 15/10/2021.

5. Hình thức đóng học phí:

    a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, hoặc Viettelpay.

(Lưu ý: Anh/ Chị vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cuộc gọi đại diện nhân viên ngân hàng, Viettel .v.v. Khi cần thiết Anh/ Chị nên liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viettel, Ngân hàng.)

    b) Nghiên cứu sinh đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, nghiên cứu sinh cung cấp “mã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, nghiên cứu sinh phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của nghiên cứu sinh đã cung cấp.

   c) Nghiên cứu sinh được cơ quan công tác đóng học phí

Thông tin chuyển khoản học phí (dành cho Cơ quan công tác chuyển khoản học phí của các nghiên cứu sinh):

  • Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Số tài khoản: 6380201013387
  • Tại ngân hàng: Agribank Bình Thạnh
  • Nội dung: học phí năm …. của nghiên cứu sinh ………………., MSNCS:…………

Nghiên cứu sinh có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan (Xem file đính kèm)

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, nghiên cứu sinh không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết các chế độ học vụ liên quan.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/09/25/thong-bao-ve-viec-dong-hoc-phi-nghien-cuu-sinh-khoa-nam-2018-tro-ve-truoc-va-khoa-nam-2019-nam-2020-theo-qui-dinh/

---

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan