Thông báo sau đại học

Thông báo học bổng Thạc sĩ JAIST (Nhật Bản) năm 2021

26-05-2021 14:40

THÔNG BÁO

Giáo vụ chuyển đến các bạn thông báo chương trình Thạc sĩ JAIST (Nhật Bản) năm 2021 như sau:

1. Thông tin chung:

Học bổng JAIST dành cho học viên cao học năm thứ nhất của trường. Học viên sẽ học tập ở JAIST và được cấp bằng Thạc sĩ Information Science (JAIST).

Các quyền lợi khi tham gia học chương trình này:
 • Học bổng 120,000 yên/tháng (khoảng 26 triệu VND) bao gồm: toàn bộ học phí 50,000 yên/tháng và hỗ trợ phí sinh hoạt 70,000 yên/tháng;
 • Được ở ký túc xá của JAIST;
 • Được sử dụng các trang thiết bị của trường - đặc biệt hệ thống siêu máy tính và GPU;
 • Tiếp xúc với môi trường đẳng cấp quốc tế;
 • Được đài thọ dự hội nghị quốc tế nếu có báo cáo trình bày.
2. Điều kiện dự tuyển:
 • Đang là học viên cao học năm thứ nhất (khoá 2020) của ngành tin học;
 • Có khả năng nghiên cứu;
 • Học lực khá;
 • Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ).
3. Hồ sơ dự tuyển gồm có:
 • Lý lịch khoa học;
 • Bảng điểm (đại học, cao học);
 • Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia.
4. Hình thức dự tuyển:  Phỏng vấn qua hệ thống Zoom, Skype, hoặc webX.

Lưu ý: Ứng viên cần chuẩn bị slide trình bày bằng Tiếng Anh về khả năng/ kinh nghiệm nghiên cứu (như khóa luận đại học) và định hướng/ nguyện vọng nghiên cứu khi làm luận văn Thạc sĩ.  
 
5. Thời gian phỏng vấn: dự kiến từ ngày 25/05/2021 – 31/05/2021. Giáo vụ sẽ có thông báo đến từng ứng viên.

Hồ sơ các bạn vui lòng nộp qua email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn trước 15g00, ngày 21/05/2021.

---

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan