Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin

20-08-2020 14:10

Thông báo v/v Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin (vui lòng xem nội dung chi tiết trong file đính kèm).


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Thong-bao_Tuyensinh_lienthong2020_V3.doc Document 61 KB

Các tin liên quan