Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo đổi phòng lớp Kỹ thuật lập trình-18L1 từ tuần 8/6/2020

03-06-2020 09:54

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp Kỹ thuật lập trình-18L1 lịch học thứ 3 (tiết 1-3), từ tuần 8/6/2020 lớp sẽ chuyển từ E404 sang học Giảng đường 2 đến hết học kỳ 2, 2019-2020.

Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan