Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo về việc chuyển sang hình thức dạy - học trực tiếp tại trường HK2/1920

13-05-2020 15:53

THÔNG BÁO

(V/v chuyển sang hình thức dạy - học trực tiếp tại trường HK2/1920)

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên bậc Cao đẳng hệ Chính quy về lộ trình tổ chức học các lớp môn tin học do Khoa quản lý thời gian sắp tới trong học kỳ 2/2019-2020 như sau:

  • Tiếp tục duy trì việc dạy-học theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 30/5/2020
  • Từ tuần 1/6/2020, tất cả các lớp Cao đẳng sẽ chuyển sang hình thức dạy - học trực tiếp (học tập trung tại trường).

Thời khóa biểu có phòng học sẽ được chuyển đến các bạn trong thông báo sau.

Các thông tin về việc học các môn xã hội, toán, anh văn....các bạn xem thông báo từ Phòng đào tạo.

Nếu có thay đổi, giáo vụ sẽ có thông báo chính thức trên web Khoa.

 

Giáo vụ Khoa CNTT.

Các tin liên quan