Thông báo hệ cao đẳng

Thông báo đăng ký học phần cho sinh viên bậc Cao đẳng, HK2 năm học 2019-2020

26-12-2019 16:28

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần HK2 /2019-2020 bậc Cao đẳng)

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2017, 2018 về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 2/2019-2020 như sau:

Thời gian:

  • Đăng ký học phần: 03/02/2020 - 08/02/2020
  • Hiệu chỉnh ĐKHP L1: 19/02/2020 - 22/02/2020
  • Hiệu chỉnh ĐKHP L2: 27/02/2020 - 28/02/2020

Sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP L2, mọi yêu cầu về thay đổi đăng ký sẽ không được giải quyết.

Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo ĐKHP và thời khóa biểu trong file đính kèm. 

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_va_TH_HK2_1920.pdf Documents 304,18 KB
2 TB_Dang_ky_Hoc_Phan_HK2_2019_2020_CD.pdf Documents 195,2 KB

Các tin liên quan