Thông báo hệ cao đẳng

[CD] Nghỉ học môn Phương pháp lập trình hướng đối tượng lớp CD2018/1 và CD2018/2 ngày 29/11/2019

27-11-2019 17:51

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên đang học môn Phương pháp lập trình hướng đối tượng lớp CD2018/1 và CD2018/2 (GVTH: Trương Toàn Thịnh) sẽ nghỉ học 01 buổi vào thứ 6 (ngày 29/11/2019) do giáo viên có việc bận. 

Lịch học bù sẽ được thông báo sau cho các bạn.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan