Thông báo sau đại học

Học bù môn Nhận dạng dữ liệu thị giác lớp cao học khoá 29/2019 (13g30, 2/8/2020)

29-07-2020 10:59

THÔNG BÁO

Lớp cao học khoá 29/2019 sẽ học bù 1 buổi môn Nhận dạng dữ liệu thị giác (GV: Thầy Võ Hoài Việt) vào lúc 13g30, chủ nhật ngày 2/8/2020 tại phòng I32


---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan