Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Nhận dạng dữ liệu thị giác và Hệ thống thông tin di động lớp cao học khoá 29/2019 ngày 4/7/2020

03-07-2020 04:38

THÔNG BÁO

Lớp Nhận dạng dữ liệu thị giác (PGS.TS Lý Quốc Ngọc, TS. Võ Hoài Việt) thứ 7 (13g30) và Hệ thống thông tin di động (TS. Nguyễn Trần Minh Thư) thứ 7 (9g00) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 4/7/2020 do Giảng viên có việc bận đột xuất.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan