Thông báo sau đại học

Thông báo đổi phòng môn Máy học ứng dụng lớp cao học khoá 29/2019 ngày 5/7/2020

03-07-2020 04:43

THÔNG BÁO

Môn Máy học ứng dụng (PGS. TS Lê Hoàng Thái) chủ nhật (9g00) sẽ đổi sang học phòng B40 ngày 5/7/2020.

Lưu ý: Việc đổi phòng chỉ áp dụng ngày 5/7/2020. Các tuần sau lớp học bình thưởng tại B11A.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan