Thông báo sau đại học

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng anh chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ kỳ thi ngày 05/7/2020

23-07-2020 09:32

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ

Kỳ thi ngày 05/07/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ, kỳ thi ngày 05/7/2020:

1. Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh chương trình thạc sĩ tại ĐHQG-HCM khi tổng điểm 4 kỹ năng đạt tối thiểu 80/160 điểm

2. Kết quả thi Danh sách đính kèm

2.1 Học viên của trường ĐH KH Tự nhiên:

Phòng ĐT Sau đại học sẽ tự cập nhật kết quả thi của học viên vào bảng điểm cao học và  không cấp giấy báo điểm cho học viên.

2.2 Học viên không thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chuyển kết quả thi đến Trường (cơ sở) học cao học của học viên và không cấp giấy báo điểm cho học viên.

3. Phúc khảo điểm thi:

Học viên đăng ký phúc khảo điểm thi (Đọc-Nghe-Viết) từ ngày 22/7/2020 đến 27/7/2020.

4. Kỳ thi ngày 30/8/2020

Nhà Trường sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh vào ngày 30/8/2020.

Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày 03/8/2020 đến 16g00 ngày 14/8/2020 tại phòng ĐT SĐH (giờ hành chánh).

Xem chi tiết thông báo tại website: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/07/22/thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-chuong-trinh-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-xet-chuan-dau-ra-mon-ngoai-ngu-ky-thi-ngay-05-7-2020/

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan