Thông báo sau đại học

Học bù môn Nhận dạng dữ liệu thị giác lớp cao học khoá 29/2019 (13g30, 26/7/2020)

23-07-2020 11:57

THÔNG BÁO

Lớp cao học khoá 29/2019 sẽ học bù 1 buổi môn Nhận dạng dữ liệu thị giác (GV: Thầy Võ Hoài Việt) vào lúc 13g30, chủ nhật ngày 26/7/2020 tại phòng I44.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan