Thông báo sau đại học

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển thẳng cao học, kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 – đợt 1

22-06-2020 09:15

THÔNG BÁO

1. Danh sách kết quả xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 đợt 1 (tháng 6/2020):

Stt Họ và tên Giới  Chuyên  Kết quả
      tính ngành
1 Bùi Tú Anh Nữ Khoa học máy tính Đạt
2 Nguyễn Thành Chung Nam Khoa học máy tính Đạt
3 Nguyễn Trung Hậu Nam Khoa học máy tính Đạt
4 Nguyễn Hồng Phát Nam Khoa học máy tính Đạt
5 Nguyễn Hồ Toàn Thư Nam Hệ thống thông tin Đạt

2. Các ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định thì phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ trước 16 giờ 00 ngày 23/6/2020 (mang theo 1 tấm ảnh 3×4 làm thẻ dự thi)

Phiếu đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (file đính kèm)

3. Các ứng viên nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời trong hồ sơ xét tuyển cần phải bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 20/11/2020.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/06/19/thong-bao-ket-qua-phong-van-xet-tuyen-cao-hoc-ky-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2020-dot-1/

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan