Thông báo chung

Thông báo dời lịch phúc khảo bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy HK1/1920

17-02-2020 03:58

THÔNG BÁO

Trường dời lịch nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi học kỳ 1/2019-2020 Đại học và Cao đẳng hệ chính quy như sau:

  • Thời gian: từ ngày 03/03 - 05/03/2020
  • Lệ phí: 15.000đ/ môn (mẫu đơn trên website phòng Khảo thí)
  • Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (2 cơ sở Linh Trung và Nguyễn Văn Cừ)

Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TBPK-HK1-1920-DH-CD-CQ-DOI-LICH.pdf Document 200,34 KB

Các tin liên quan