Thông báo chung

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2024 Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (NTHU)

18-09-2023 14:18

Bậc, đối tượng: ĐH và Cao học, tất cả các khoa

Thời gian bắt đầu: Từ tháng 2 - 6/2024

Thời gian trao đổi: 1 học kỳ

Số lượng sinh viên: <=2

Học phí: 
  • Được miễn giảm.
  • Sinh viên chi trả các chi phí khác như phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm... (theo thỏa thuận tại MOU đính kèm)
Các giấy tờ cần chuẩn bị:
- A completed exchange student online application form (*)
- An official copy of the applicant's current transcript
- A study plan  
- A copy of passport or other document verifying nationality
- An official copy of your home university enrollment record
- An application checklist 
- Letter of recommendation

(*) Sau khi trường đề cử và nhận được phản hồi từ phía đối tác, sinh viên sẽ tiến hành hoàn thiện đơn đăng ký online.


Quy trình nộp đề cử:
Hồ sơ gửi đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn với tiêu đề: “Application – NTHU Spring 2024 Exchange Student” đến 17h ngày 10/10/2023

Các tin liên quan