Thông báo chung

Các chương trình học bổng từ GREAT Smart Cities Institute, Hong Kong University of Science and Technology

07-09-2023 09:36

Thông tin về 03 chương trình học bổng của GREAT Smart Cities Institute, Hong Kong University of Science and Technology:

1.    Visiting Scholars Scheme: Được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Hán học và Tập đoàn Sunwah, chương trình chào đón các học giả từ các trường đại học và tổ chức tại Việt Nam chuyên nghiên cứu về thành phố thông minh. Thời gian kéo dài từ 01 tháng đến 06 tháng, bao gồm các giáo sư và và các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ.

2.    Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS): Do Hội đồng tài trợ nghiên cứu Hồng Kông thành lập.
3.    MPhil/PhD Studentship and Expenses: Học bổng này nhằm giúp trang trải sinh hoạt hàng ngày, học phí và các chi phí khác mà học viên có thể phải chịu trong quá trình học.
Thông tin chi tiết về 03 chương trình học bổng vui lòng tham khảo file đính kèm.
Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về P.QHĐN qua email: internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết 20/9/2023.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 HKPFS+VSP_VNUHCM.pptx.pdf Document 171,91 KB

Các tin liên quan