Thông báo hệ chính quy

[CQ] Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp đợt bảo vệ T3/2023

21-03-2023 10:01

THÔNG BÁO
(Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp K2019 - đợt 1)

Bp Giáo vụ Khoa thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy chương trình Chuẩn đã bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp từ ngày 09/03 - 17/03/2023 về việc điểm bảo vệ đã được cập nhật trên Hệ thống quản lý sinh viên.

Để xem điểm của mình, sinh viên đăng nhập Website Khoa, chọn mục : Sinh viên » Xem điểm học phần »  HK1 2022-2023 » Xem kết quả.

Nếu có các thắc mắc liên quan đến điểm số tại hệ thống, sinh viên liên hệ Bp Giáo vụ Khoa qua email giaovu@fit.hcmus.edu.vn trước 12g00 ngày 23/03/2023 để được hỗ trợ.

Sinh viên lưu ý phải hoàn thành việc nộp cuốn sau bảo theo thông báo tại link thì điểm  mới được công nhận chính thức.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan