Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2022)

17-01-2022 09:33

THÔNG  BÁO
DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2022)

Các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 - Đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2022) HK2/21-22 tại file đính kèm.

Lưu ý:
  1. Đối với các dòng dữ liệu được tô vàng và có ghi chú "vượt 20% đăng ký khác chuyên ngành đang chờ xét duyệt", sinh viên xem DSSV được duyệt đăng ký đề tài sau ngày 24/01/2022 tại website Khoa.
  2. Kiểm tra kỹ các thông tin: mã sinh viên, tên sinh viên, tên học phần, tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn, chuyên ngành, bộ môn đăng ký bảo vệ. Nếu có sai sót, các bạn vui lòng liên hệ giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được cập nhật trước 9g00 ngày 20/01/2021.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2018_ĐỢT_2_07_2022-SV.pdf Document 537,76 KB

Các tin liên quan