Thông báo chung

[CĐ-ĐHCQ] Thời khoá biểu lý thuyết HK1, năm học 2020-2021 (có phòng)

16-09-2020 06:10

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết có phòng Học kỳ 1, năm học 2020-2021 các lớp Đại học Chính quy, Cử nhân tài năng và Cao đẳng trong file đính kèm.

Lưu ý: Thứ 2 tuần sau (ngày 21/9/2020) đã bắt đầu Học kỳ 1, năm học 2020-2021. Sinh viên xem kỹ lịch học và phòng học để tránh sai giờ, sai phòng. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB-LT-va-TH-HK1-2021_SV.pdf Document 518,57 KB
2 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2021_SV.pdf Document 867,21 KB

Các tin liên quan