Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Trí tuệ nhân tạo nâng cao (HP1 lớp cao học Khóa 32/2022) ngày 5/2/2023

03-02-2023 10:40

THÔNG BÁO

Lớp Trí tuệ nhân tạo nâng cao - Học phần 1 lớp cao học khóa 32/2022 (GS.TS. Lê Hoài Bắc, TS. Nguyễn Ngọc Thảo), lịch học: chủ nhật (13g30) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 5/2/2023 do GV bận công tác. Lịch học bù GV sẽ thông báo sau tại Moodle.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan