Thông báo sau đại học

Lịch thi lớp bổ túc kiến thức môn Cơ sở dữ liệu ngành KHMT, HTTT và TTNT khoá tháng 8/2022

03-02-2023 09:08

THÔNG BÁO

Lịch thi lớp bổ túc kiến thức môn cơ sở dữ liệu ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo

khoá tháng 8/2022:

STTMã MHTên môn họcSố HVSố TCGV giảng dạyChuyên ngànhNgày thiPhòng thi
1BTKTCơ sở dữ liệu124TS. Lê Nguyễn Hoài NamKhoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo
13g30 ngày 12/02/2023, chủ nhậtI.34


----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan