Thông báo chung

Thông báo hủy tổ chức Seminar Education, research and internship opportunities at California State University in Northridge

20-02-2023 08:27

Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với Seminar “Education, research and internship opportunities at California State University in Northridge”. Tuy nhiên, vì Phó Giáo sư Bingbing Li gặp một số vấn đề về thủ tục nên các sự kiện chuẩn bị đón tiếp sẽ tạm hủy.

BTC xin thông báo đến các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thời gian sớm nhất (sẽ có thông báo cụ thể)

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Trần Thục Uyên (Email: nttuyen@fit.hcmus.edu.vn)
Các tin liên quan