Thông báo chung

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn 2023

09-02-2023 13:53

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn 2023.

AAS là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.
Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Australia, khóa học sẽ bắt đầu năm 2024. Đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ.

Thông tin chi tiết: http://www.australiaawardsvietnam.org/ hoặc file đính kèm.
Địa chỉ liên lạc: info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi số (024) 3939 3991

Các tin liên quan