Thông báo chung

Chúc mừng giảng viên Khoa CNTT được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2022

04-12-2022 16:25

FIT.HCMUS trân trọng chúc mừng Thầy Nguyễn Văn Vũ Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2022.

Kính chúc Quý Thầy luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục có thêm nhiều đóng góp cho nền giáo dục và khoa học Việt Nam.

Các tin liên quan