Thông báo chung

Chúc mừng thành tích của tập thể Khoa CNTT

30-12-2022 15:13

Trân trọng chúc mừng Khoa Công nghệ Thông tin được trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022.

Trân trọng chúc mừng PGS.TS Nguyễn Văn Vũ và PGS.TS Lê Nguyễn Hoài Nam được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Co-thi-dua.png Images 1948,62 KB

Các tin liên quan